Đôi khi không hẳn vì lớp sơn đã cũ mà cần phải thực hiện sơn văn phòng. Mà có thể giám đốc muốn đổi mới không gian làm việc, hoặc muốn sơn văn phòng với một màu sơn hợp với mệnh của chính mình để thuận lợi cho việc làm ăn hơn. Rất nhiều giám đốc có quan niệm sơn văn phòng hợp phong thủy phần rất quan trọng vì đó do đó. Điều đáng lo ngại khác là văn phòng có quá nhiều đồ dùng khi sơn lại dễ làm bẩn và hỏng.