“Rất hài lòng về dịch vụ, đặc biệt là tiến độ thi công nhanh chóng, không làm ảnh hưởng quá trình làm việc tại văn phòng”