“Đã biết đến Hoàng Danh nay tôi có dịp sử dụng dịch vụ. Hài lòng ngoài mong đợi, tôi còn được hưởng ưu đãi giảm giá nữa, sẽ sử dụng dịch vụ của các bạn lâu dài”